Destí

En la seva primera edició, PROCREA acull a artistes i companyies de circ, dansa o titelles contemporànies professionals i catalanes amb les següents característiques:
 • Que tinguin un projecte artístic definit.
 • Que ja han iniciat el procés de creació.
 • Que ja compten amb un pla de producció esbossat i sincer.
 • Poden ser propostes emergents o amb recorregut.
 • Es valoraran llenguatges híbrids i contemporanis.
 • Artistes o companyies

  En ser acceptades a la convocatòria s’ha de pensar com si fos una petita prova de foc davant del públic mostrant de forma sincera el punt en què es troba la creació i poder obrir-se i dialogar sobre la pròpia, les intencions i els processos creatius.

  Compromís

 • La realització de tres representacions en creació de mínim 35/40 minuts entre gener i desembre de 2022. Una en cada un dels tres espais escènics d’aquella edició (a definir).
 • Generar espais de reflexió i col·loqui pre, durant o post funció entre artistes i públic.
 • Evolucionar en les tres etapes de presentació de les creacions.
 • Facilitat tot el material gràfic possible.
 • Realització d’una memòria a través de qüestionari.
 • Visibilitzar el logotip de Tàndem i PROCREA.
 • Beneficis

 • L’artista o companyia seleccionada rebrà una ajuda econòmica de 2.400 € +IVA destinada a despeses durant el procés de creació (necessari presentar factura en concepte de catxet).
 • Acompanyament presencial, com a mínim, en dues de les tres representacions.
 • Es proporcionaran eines i dinàmiques pels espais de reflexió entre artistes i públic.
 • Difusió i vinculació amb la resta de festivals i espais escènics del circuit PROCREA.